Jednou z aktivít Jubilejného roka bude aj prvá etapa rekonštrukcie cirkevnej školy v Klokočove a jej prestavba na Pútnické centrum. Po jej prebudovaní a rozšírení tam vznikne Pútnický dom, v ktorom všetci pútnici do Klokočova nájdu primerané zázemie. Okrem finančných príspevkov od zahraničných sponzorov bude nevyhnutnou súčasťou ekonomického zabezpečenia stavby aj vlastný vklad nášho Eparchiálneho cirkevného spoločenstva.

Príležitosť pre to sme vytvorili v podobe Eparchiálnej finančnej zbierky na Klokočov. Táto zbierka sa uskutoční v stanovenom termíne, ktorý bude včas oznámený.

Za dobrodincov budú kňazi Eparchie každoročne sláviť sväté liturgie ako prejav vďaky vždy 6. decembra.