Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov, s Gréckokatolíckou eparchiou Košice, Spolkom sv. Cyrila a Metoda, s Gréckokatolíckou farnosťou v Klokočove a miestnou samosprávou pripravuje interdisciplinárnu vedeckú konferenciu na tému Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 7. – 9. septembra 2020 pod záštitou košického eparchiálneho biskupa vladyku Milana Chautura, CSsR.

Konferencia sa uskutoční v roku osláv 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove a v Roku Božieho Slova.


Bližšie informácie budú publikované v najbližšej dobe