Návšteva kardinála Pietra Parolina

v Košickej eparchii - ZMENA

Il Programma della visita di Sua Em.za cardinale Pietro Parolin

nell‘ Eparchia di Košice

Program je priebežne aktualizovaný.

Le informazioni vengono aggiornate continuamente.