Január

deň: 4. január 2020

sobota pred Osvietením

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Michalovce

téma: otvorenie Jubilejnej brány


Marec

deň: 7. marec 2020

Druhá zádušná sobota

S posviackou základného kameňa Pútnického centra

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Maďarský

téma: Slziace mariánske ikony v Maďarsku


Máj

deň: 2. máj 2020

sv. Atanáz Veľký

miesto: Klokočov

zodpovedný: Rada pre mládež Eparchie Košice

téma: Bohorodička sa prihovára svetu skrze mladých


Júl

deň: 4. júl 2020

sv. Andrej Jeruzalemský - kurátorské zbory

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Maďarský

téma: Pieseň o Klokočovskej ikone


August

deň: 1. august 2020

Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Spišská N. Ves

téma: Po stopách Klokočovskej ikony


September

deň: 5. september 2020

sv. prorok Zachariáš

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Sobrance

téma: Požehnanie jubilujúcich v Jubilejnom roku


November

deň: 7. november 2020

sv. mučeníci z Melitíny – pracovníci v zdravotníctve

miesto: Bazilika Minor

zodpovedný: protopresbyterát Michalovce

téma: Kresťanský súcit s trpiacimi

Február

deň: 1. február 2020

Predprazdentsvo Stretnutia Pána

miesto: Bazilika Minor

zodpovedný: rehoľníci a rehoľnice

téma: podľa výberu zodpovedných


Apríl

deň: 4. apríl 2020

Lazárová sobota – Kvetný víkend v Michalovciach

miesto: Bazilika Minor

zodpovedný: protopresbyterát Sečovce

téma: Príprava na Svetové stretnutie mladých, Lisabon 2022


Jún

deň: 6. jún 2020

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice

miesto: Klokočov

zodpovedný: Rada pre rodinu

téma: Bohorodička chce zachrániť svet skrze rodinu


August

deň: 1. august 2020

Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Spišská N. Ves

téma: Po stopách Klokočovskej ikony


September

deň: 5. september 2020

sv. prorok Zachariáš

miesto: Klokočov

zodpovedný: protopresbyterát Sobrance

téma: Požehnanie jubilujúcich v Jubilejnom roku


Október

deň: 3. október 2020

sv. hieromučeník Dionýz Aeropagita

miesto: Klokočov

zodpovedný: Školský úrad Eparchie Košice

téma: Bohorodička očami detí


December

deň: 5. december 2020

prep. Sáva

miesto: Bazilika Minor

zodpovedný: otcovia redemptoristi

téma: Vízia