Pieseň o Klokočovskom obraze

Zastav sa a ponačúvaj, blízky i ďaleký,

znameniam Boha i divom preveľkým,

čo sa v Uhrách vskutku robí,

vo svete nemá obdoby.

Zaplakal obraz Panny v Klokočove.

Oslávený stojí v Mukačeve

Boží hnev sa vyliať ráči –

obraz Panny hynie v plači,

keď Kuruci klokočovský chrám zapálili

a celú Uhorskú zem doničili.

Traste sa všetci bezbožníci,

vo svojom hneve Boh vás zničí!

Zomkli sa Kuruci a Labanci v hneve.

Príbytky vojna ľuďom berie.

Brat na brata nastupuje,

syn otcovi smrť hotuje.

Ktokoľvek cudzí musí za to priznať,

Uhorská zem mocná bola vlasť,

ale podlých mala synov.

Upadli do bezbožných činov.

Oplývali medom, mliekom,

------------------------- --

no synovia svojej vlasti

dali sa na cestu strastí.

Na cisára ruku zdvihli,

s Tökölim sa vskutku zhodli.

K Turkom oni prestupujú,

svoju vernosť mu sľubujú.

Do Budína prichádzajú s prísľubom vernosti.

Turkom oddanosť a všetky cnosti

ponúkajú za jeho podlú ochranu;

Turek sa blíži pod viedenskú bránu.

Bez panských spôsobov ničia a mordujú

Tököliho župy– na boj ho hotujú.

A spolu s nimi ----------------------

ako sami chcú, tak mordujú

Uhorskú zem z kože zdrali.

K Nemcom sa pohroma valí.

Pod Požónom stoja v plnej zbroji.

Čo sa stane – svet sa bojí.

Turecké tábory už pod Viedňou stoja.

Nevedia, že ľahko neobstoja.

Kým cisár sa postaví im smelý,

k Bohu sa modlí, nádeji verí.

Boh s Prečistou je naša ochrana;

na pomoc príde Poľská Koruna.

Spojí sa všetko kresťanské,

zaženie od nás pohanské.

Keď sa k Turkom priblížili Nemci smelí,

vo Viedni ich viacej nevideli.

Nemci Bohu vďaku vzdali,

za pohanom sa pobrali.

V božom boji ženú Turkov rovno do Budína.

Turci kričia: “Zlá je, zlá naša novina!”

Jedni v Budíne zostali

ďalší razom zutekali.

Mocou nebies Nemci Budín obsadili.

Nejednu piaď zeme krvou pokropili.

Všetkých Turkov postínali,

kresťanov tam povolali.

Turkov už ženú k Nándor-Fejerváru.

Krvavé meče nesú im do daru.

Keď to Turčín zrazu zbadal,

z táborov sa na útek dal.

Egerskí Turci sa naľakali

a nohy na plecia vzali

------------------------- --

------------------------- --

Cez Tisu už Nemci idú pod Varad.

Varadínsky baša je strašne nerád,

keď skoro ránu v jednu stredu

Ganzer stojí s vojskom vpredu.

Turci mrznú v chladnom meste,

výbuchy im stoja v ceste.

Ganzer slávny generál,

Varadín im odobral.

Nebol Turek vo Varade dlho.

Keď po boji mesto zmĺklo

a Turci utekali v strachu,

kresťania povstávali z prachu.

Turci v chvate utekajú z Varadu.

Dopraj, Bože, priazne i Carihradu,

nech pieseň Tvoja víťazne

znie Carihradom radostne.

Bože z vysokého trónu v nebi

daruj pokoj Uhorskej zemi.

Nebeský z vysokého trónu,

dajže cisárovi dobrú vôľu,

aby ešte mnoho rokov

bol víťazstvami blažený,

aby jeho sláva pretrvala,

a na veky sa udržala.

Preklad: prof. Peter Žeňuch

Zdroj: Gréckokatolícky kalendár 2001