Pomôcť k realizácii Pútnického centra v Klokočove, ktoré bude slúžiť pútnikom, ktorí na toto miesto prichádajú, môžete svojím príspevkom na účet:


SK57 0200 0000 0030 2148 6453

Darovacia zmluva - pre firmy

Ďakujeme za váš dar!